Malmegårds

Asiamarket
Nyskapande av matbutik om ca 600m2 i befintlig byggnad. Enreprenad ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 3mkr