Vegastaden

Vega Hill (Haninge)
Nybyggnad av 1st lamellhus och 1st punkthus om 20st lägenheter. Entreprenad ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 50 mkr

 

Vega Avenue (Haninge)
Nybyggnad av 1st lamellhus om 20st lägenheter. Entreprenad ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 37 mkr

 

Vega View (Haninge)
Nybyggnad av 1st lamellhus och 1st punkthus om 20st lägenheter. Entreprenad ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 50 mkr

 

Vega (Haninge)
36 st  radhus & parhus, 2 st etapper. Entreprenad AB04, Utförande exkl grund & stomleveranser.
Projektledare Mikael Timmas / 08-68 40 60 62.
Entreprenadsumma: 34 mkr

 

Vega (Haninge)
36 st lägenheter / 3 st 4 våningshus  Entreprenad AB04, Utförande exkl grund & inkl betong stomme.
Projektledare Mikael Timmas / 08-68 40 60 62.
Entreprenadsumma: 36 mkr

 

Vega (Haninge) – Pågående, klart juni 2022
Bygger 30 st lägenheter om 2 st 4 våningshus. Entreprenad ABT 06, total inkl markarbete och grund samt stomme.
Projektledare Max Gröndahl / 08-68 40 60 62.
Entreprenadsumma: 46,5 mkr

Bilder från ett av våra projekt