Sehlhall

Björknäs (Nacka):
Nybyggnad av LSS-boende om ca 520m2 fördelat på två plan. Entreprenad: ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 12 mkr.

 

Kavlen (Huddinge)
Nybyggnad av LSS-boende om ca 480m2 förlagt på ett plan. Entreprenad: ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 12 mkr

 

Finspång (Finspång)
Dubbel LSS-boende om ca 1060m2 förlagt på två plan. Entreprenad: ABT06 och GE.
Entreprenadsumma: 26 mkr.