Savills förvaltning

Kv. Herden / Fleminggatan 112 / Stockholm / 2018-2019
Lokalanpassning Stockholms stadsmission.
Projektledare Tina Jarpe / 070-417 95 00 (slutat men går att kontakta).
Entreprenadsumma: 6-7 Mkr

Kv. Bostället / Högbergsgatan / Stockholm / 2019
Lokalanpassningar Stockholms stadsmission.
Projektledare Tina Jarpe / 070-417 95 00 (har slutat men går att kontakta).
Entreprenadsumma: 2 Mkr

Kv. Diamanten 12 / Kungsholmsgatan / Stockholm / 2019
Fackförbundet ST. Lokal anpassning i källare samt byte av befintliga berörda stammar.
Projektledare Linda Karlsson / 0768-90 56 81 (slutat med går att kontakta).
Entreprenadsumma: 2 Mkr