Samhällsfastigheter

Vi tar oss ann uppdrag inom olika samhällsfastigheter som t.ex förskolor, skolor, sjukvårdsenheter, äldreboenden, rättsväsende etc. I dagens samhälle krävs ofta innovativa lösningar för att möta kundens behov och önskemål. Något som vi på Tyresöbyggarna blivit väldigt duktiga på genom åren i och med erfarenhet från många olika typer av projekt.

Kontakta oss